PROFETIA

Example image

DIOS NOS BENDIGA PERO NO NOS GUARDE

av begripliga skäl dunkla och tvetydiga / den i någon mån alltid ovissa utgången / där gudomen låter göra sin röst hörd / för vilket de blivit ökända

bedjen, och eder skall varda givet / söken, och I skolen finna / klappen, och för eder skall varda upplåtet

Sveriges enda heliga förlag / klarsynta böcker av kompakt vansinne