ZINK - Traces of Places

Example image

Honeymoon, crisis or teambuilding? A fragmentary and playful travel diary from a voyage through Central- and Eastern Europe, half a step ahead of the spreading pandemic.

Smekmånad, kris eller utveckling? En fragmentarisk och lekfull resedagbok, från en pandemisk resa genom Central- och Östeuropa. Följ det äkta parets umbäranden såväl som glädjeämnen! Författare: Tal och Evelina Berenstein.

ISBN 9789151939407