SKUGGSIDOR

Example image

Dokumentation av ansatser och åtgärder, så lyder bokens undertitel. För att livet utgörs av en enda lång räcka ansatser: nyårslöften, förbättringsförslag, att orka resa sig ur sängen om så bara en gång till. Åtgärder: förbud, inskränkningar, separationer, omflyttningsrockader.

Men oftast leder alla dessa ansatser och åtgärder till något helt annat än det avsedda, och ofelbart till besvikelser. Det är inte fel, det är inte ett misslyckande; det är bara konsekvenser av livets naturliga uppbyggnad.

Evelina Varas har samlat ihop dikter och texter som på olika sätt speglar dessa ansatser och åtgärder, eller skuggorna av dem, i en lyrisk bok som bultar av lika delar sorg och aggression.

ISBN 978-91-51939-39-1